Day

14 października, 2022
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” -DA.271-71/22 Ogłoszenie: og_o zamówieniu 71.22 mini portal ogłoszenie 71.22 Zmiana ogłoszenia: og o zamówieniau zmiana nr I – 71.22 mini...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów) 70/22   Ogłoszenie: ogłoszenie 70.22 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 70.22 Zapytania: zapytanie nr...
Read More