Day

10 października, 2022
W dniu 16 września 2021r. Zarząd Województwa Małopolskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 1321/21 przyznał Szpitalowi Specjalistycznemu im.J.Śniadeckiego w Nowym Sączu środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem – rewitalizacja terenu przy sądeckim szpitalu” w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 221 000,00...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 modyfikacja SWZ zał nr 2- formularz...
Read More
W dniu 14 września 2022r. Szpital podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia w ramach Narodowej Strategi Onkologicznej na realizację zadania pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Narodowa Strategia Onkologiczna to wieloletni program na lata 2020 – 2030, który wyznacza nowe...
Read More