Day

5 października, 2022
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę i montaż systemu zamkniętego do wykonywania testów PCR dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 64/22 Ogłoszenie ogłoszenie 64.22 ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 64.22 Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi:...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: ogłoszenie o zam – 66.22 mini portal 66.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 66.22 Zapytania: zp_przetarg 66.22-6...
Read More