Day

29 września, 2022
DO.021- 104 / 22   Zarządzenie Nr 104 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 9 września 2022 roku   w sprawie zapewnienia pacjentom dostępności do informacji o przysługujących im uprawnieniach     Na podstawie art. 11 ust. 1  ustawy z dnia  6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku...
Read More