Day

7 września, 2022
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę szpitalnych wyrobów papierowych, formaldehydu i akcesoriów do sterylizacji oraz testów paskowych na twardość ogólną wody 62/22 Ogłoszenie: ogłoszenie 62-22 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja 62-22 Zapytania: zapytanie nr 1...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 60/22   Ogłoszenie: Ogłoszenie 60.22 mini portal Zmiana ogłoszenia: mini portal ogłoszeni 60.22 Specyfikacja do przetargu: SWZ 60.22 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr...
Read More