Dostawa odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora 53/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie

Ogłoszenie mini portal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

otwarcie ofert

kwota przeznaczona

Załączniki:

załączniki

Wynik

FI-N710008162022044308001

 

Related Posts