Dostawa i montaż wielospecjalistycznego monitora nerwów dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – DA.271-56/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż wielospecjalistycznego monitora nerwów dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Ogłoszenie:

og_o zamowieniu 56.22

mini portal og. 56.22

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 56.22

Zapytania:

zp_przetarg 56.22-1

zp_przetarg 56.22-2

Protesty:

Uwagi:

załącznik nr 2 do protokołu 56.22- inf. z otwarcia

załacznik nr 1 do protokołu 56.22- szacunkowa war.

Załączniki:

załącznik nr 1 – 7

Wyniki:

informacja o wyborze ofert

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki