Dostawa i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 55.22