Day

18 sierpnia, 2022
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż wielospecjalistycznego monitora nerwów dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: og_o zamowieniu 56.22 mini portal og. 56.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ – 56.22...
Read More