Day

12 sierpnia, 2022
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: ogłoszenie 55.22 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 55.22 Zapytania: zp_przetarg 55.22-1 zp_przetarg 55.22-2 zp_przetarg...
Read More