Day

1 sierpnia, 2022
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 1.08.2022 r.   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę  odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora. Ogłoszenie: Ogłoszenie Ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: otwarcie ofert kwota przeznaczona Załączniki: załączniki Wynik...
Read More