Day

8 lipca, 2022
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79 z dnia 8 lipca 2022 r.   OGŁOSZENIE konkursu ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im....
Read More