Day

7 lipca, 2022
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania antywirusowego – DA.271-49/22 Ogłoszenie: ogłoszenie o zm. 49.22 mini portal ogł 49.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ – 49.22 Zapytania: Protesty: Uwagi: Zał- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia...
Read More