Wykonanie przeglądów, konserwacji i naprawa dźwigów osobowych, towarowych i platform podnośnych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 42/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie przeglądów, konserwacji i naprawa dźwigów osobowych, towarowych i platform podnośnych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

Zał nr 2 do SWZ

Zał nr 2A do SWZ

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5- OPZ- formularz cenowy

zał nr 6- umowa projekt

zał nr 7- oświadczenie o aktualności inform.

zał nr 8 – opis przedmiotu zamówienia

zał nr 9 – wykaz dźwigów

zał nr 10 Wykaz usług

zał nr 11 Wykaz osób

Wyniki

unieważnienie

 

Related Posts