Day

23 czerwca, 2022
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż analizatora stacjonarnego – DA.271-45/22 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam 45.22 mini portal 45.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ – 45.22 Zapytania: zp_przetarg 45.22-1 Protesty: Uwagi: załacznik nr 1 do protokołu 45.22-...
Read More
Kontrast
Wielkość czcionki