Zagospodarowanie terenu przy Szpitalu w ramach zadania pn. „Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem – rewitalizacja terenu przy sądeckim Szpitalu” 35/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na

zagospodarowanie terenu przy Szpitalu w ramach zadania pn. „Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem – rewitalizacja terenu przy sądeckim Szpitalu”

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

modyfikacja

Protesty:

Uwagi:

Zał- kwota przeznaczona

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5 oświadczenie

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7- oświadczenie o aktualności inform.

zał nr 8 – opis przedmiotu zamówienia

zał nr 9- parametry pochylni

zał nr 10-A- wykaz robót

zał nr 10-B- wykaz dostaw

zał nr 11- wykaz osób

zał nr 12- Rewitalizacja- materiały

zał nr 12 cz I s 1-10

zał nr 12 cz.II s11-16

zał nr 12 cz III s 17-26

zał nr 12 cz IV s 27-30

zał nr 12- rysunki

Wyniki

unieważnienie

wybór oferty

 

Related Posts