Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform podnośnych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 29/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform podnośnych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Ogłoszenie:

ogłoszenie

ogłoszenie mini portal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązaniezał

nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5- OPZ- formularz cenowy

zał nr 6- umowa projekt

zał nr 7- oświadczenie o aktualności inform.

zał nr 8 – opis przedmiotu zamówienia

zał nr 9 – wykaz dźwigów

zał nr 10 Wykaz usług

zał nr 11 Wykaz osób

Wyniki

FI-N710005242022045648001

 

Related Posts