Dostawa i montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w ramach zadania: „Otwarte serce – montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w Oddziałach Onkologicznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.”DA.271-34/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w ramach zadania: „Otwarte serce – montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w Oddziałach Onkologicznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – DA.271-34/22

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zam. 34.22

mini portal 34.22

Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia o zam. nr I – 34.22

zmiana ogłoszenia mini poratl nr I – 34.22

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 34.22

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

zmiana SWZ – I- 34.22

Załącznik nr A do pisma

Załącznik nr B do pisma

załacznik nr 1 do protokołu 34.22- szacunkowa war.

Załączniki:

załącznik nr 1 – 7

Wyniki:

wynik 34.22

 

Related Posts