Remont elewacji budynku Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – DA.271-25/22