Dostawy endoprotez i materiałów zespalających 22/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy endoprotez i materiałów zespalających

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniportal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5- OPZ- formularz cenowy

zał nr 6 projekt umowy

zał nr 7 oświadczenie

zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform.

zał nr 9- użyczenia

Wyniki

wybór ofert

 

Related Posts