Wykonywanie przeglądów i konserwacji dźwigów na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach obowiązującej gwarancji 19/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie przeglądów i konserwacji  dźwigów na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach obowiązującej gwarancji.

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie mini portal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

-kwota brutto

Załączniki:

zalączniki

Wyniki:

unieważnienie

 

Related Posts