Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą dwóch dźwigów szpitalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego 18/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą dwóch dźwigów szpitalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

FI-N710004032022235843001

zapytanie nr 2

FI-N710004062022234846001

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5 oświadczenie

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7- oświadczenie o aktualności inform.

zał nr 8 – opis przedmiotu zamówienia

zał nr 9- parametry dźwigów

zał nr 10- wykaz robót

zał nr 11- wykaz osób

zał nr 12- dokumentacja+rysunki

rys – dźwig neurolog.

rys 2 – dźwig pediatr.

rys.1- dźwig pediatr.

Wyniki

wybór oferty

 

Related Posts