Budowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem głównym a Ośrodkiem Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 16/22.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na budowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem głównym a Ośrodkiem Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 16/22.

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 16.22

ogłoszenie miniportal 16.22


Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia 16.22 nr I

zmiana ogłoszenie miniportal 16.22

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 16.22

Zapytania:

zapytanie 1

zapytanie 2

Protesty:

Uwagi:

unieważnienie postępowania 16.22

zmiana SWZ I

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz Ofertowy – 16.22

załącznik nr 2 oświadczenie o braku 16.22

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego 16.22

załącznik nr 4a oświad o grupie kapitałowej 16.22

załącznik nr 4b oświadczenie o aktualności 16.22

załącznik nr 5 wykaz robót 16.22

załącznik nr 6 do SWZ – projekt umowa 16.22

załącznik nr 7 do SWZ –  16.22

załącznik nr 8 wykaz osób 16.22


Wyniki:

 

Related Posts