Day

29 marca, 2022
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą dwóch dźwigów szpitalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do...
Read More