Wywóz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-14/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-14/22.

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zam. 14.22

mini portal ogłoszenie 14.22

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 14.22

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

zestawienie z otwarcia 14.22

załacznik nr 1 do protokołu 14.22- szacunkowa war.

Załączniki:

załącznik nr 1 – 7

Wyniki:

wynik 14.22

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki