Usługa transportu karetką specjalistyczną, karetką transportową z ratownikiem, karetką transportową bez ratownika, karetką transportową Covid z ratownikiem pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 8/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę transportu karetką specjalistyczną, karetką transportową  z ratownikiem, karetką transportową bez ratownika, karetką transportową Covid z ratownikiem pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniportal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja:

SWZ
Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

 zestawienie ofert

kwota przeznaczona

Załączniki:

espd-request

zalacznik nr 11- standardy

załacznik nr 9- wykaz sprzętu

załacznik nr 10 – informacja na temat osób

załącznik nr 1 formularz-Ofertowy

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego…

załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej

załącznik nr 5 wykaz-uslug

załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci

załącznik nr 7a – wzór umowy

załącznik nr 7b – umowa najmu

załącznik nr 8 do SWZ – formularz cenowy

zał nr 12- procedura

zał nr 12 cd.

 

Wyniki:

ocena i wynik

Related Posts