Dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz płynów do aparatu do terapii nerkozastępczej 7/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy

materiałów eksploatacyjnych oraz płynów  do aparatu do terapii nerkozastępczej.

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

Zał- otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5- OPZ- formularz cenowy

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7 oświadczenie

zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform.

Wyniki

wybór ofert 7-22

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki