Dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających 1/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie 1

zapytanie 2

zapytanie 3

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

FI-N710002212022055155001

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- OPZ-formularz cenowy

zał nr 3- JEDZ

zał nr 4- oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5-zobowiązanie innego

zał nr 6- oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci …

zał nr 7- projekt umowy

zał nr 8- użyczenia

Wyniki

ogłoszenie o wyborze i unieważnieniu

unieważnienie

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki