„Dostawę rękawic chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-2/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę rękawic chirurgicznych  dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-2/22.

Ogłoszenie:

og_o zam- 2.22

mini portal og – 2.22

Zmiana ogłoszenia:

mini portal zmiana I – 2.22

zmiana og. o zmównieu nr II 2.22

zmiana ogłoszenia o zamowieniu I – 2.22

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 2.22

Zapytania:

zp_przetarg 2.22-1

zp_przetarg 2.22-2

zp_przetarg 2.22-3

zp_przetarg 2.22-4

zp_przetarg 2.22-5

zp_przetarg 2.22-6

zp_przetarg 2.22-7

Protesty:

Uwagi:

zmiana SWZ – I- 2.21

załacznik nr 1 do protokołu 2.22- szacunkowa war.

informacja z otwarcia 2.22

Załączniki:

załącznik nr 1 – 7

Wyniki:

wynik 2.22

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki