„Dostawę rękawic chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-2/22