Dostawa protez i tasiemek naczyniowych, staplerów, ładunków do staplerów, oprzyrządowania do elektrokoagulacji, ekspanderów i protez anatomicznych oraz sprzętu medycznego 1x użytku 4/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę protez i tasiemek naczyniowych, staplerów, ładunków do staplerów, oprzyrządowania do elektrokoagulacji, ekspanderów i protez anatomicznych oraz sprzętu medycznego 1x użytku.

Ogłoszenie:

ogłoszenie:

ogłoszenie mini portal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

otwarcie ofert dodatkowych

otwarcie ofert

kwota przeznaczona

Załączniki:

załączniki

Jedz

Wyniki:

inform_ wybór ofert

Ocena i wynik

 

 

Related Posts