Aktualne numery telefonów do Oddziałów COVID

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – Młyńska 5 Dyżurka

  • Dyżurka Lekarska                                                   18 442-58-61
  • Dyżurka Pielęgniarska                                         18 442-59-54 lub 442-59-24

Oddział Geriatryczny – Plac Kuźnice 1

  • Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem        18 547-84-07
  • Dyżurka Pielęgniarska                                           18 547-84-04
  • Dyżurka Pielęgniarska 2                                        18 547-84-01

Oddział Rehabilitacyjny – Plac Kuźnice 1

  • Dyżurka Lekarska                                                   18 547-84-35
  • Dyżurka Pielęgniarska                                         18 547-84-34

Oddział Pulmonologii – Plac Kuźnice 1

  • Dyżurka Lekarska                                                   18 442-58-23
  • Dyżurka Pielęgniarska                                         18 442-58-42

Related Posts