Day

20 stycznia, 2022
OGŁOSZENIE Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu O naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI o profilu zachowawczym i zabiegowym   Wymagania w stosunku do kandydatów: wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat, mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja. Proponowane zatrudnienie: W ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie: Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę monitoringu  obiektów z przyjazdem załogi interwencyjnej dla Szpitala Specjalistycznego. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona Zał- otwarcie ofert...
Read More
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – Młyńska 5 Dyżurka Dyżurka Lekarska                                                   18 442-58-61 Dyżurka Pielęgniarska                                         18 442-59-54 lub 442-59-24 Oddział Geriatryczny – Plac Kuźnice 1 Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem        18 547-84-07 Dyżurka Pielęgniarska                                      ...
Read More