Usługa transportu w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej w POZ pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 62/21.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na usługę transportu w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej w POZ pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 62/21.

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 62.21

miniportal 62.21

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ 62.21

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

zestawienie ofert

kwoty przeznaczone

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy 62.21

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku 62.21

zalacznik-nr-3-zobowiazanie-innego podm.  62.21

zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 62.21

zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci 62.21

zalacznik-nr-5-wykaz usług 62.21

załącznik nr 6 – wzór umowy 62.21

załącznik nr 7 do SWZ – formularz cenowy 62.21

załącznik nr 8- wykaz sprzętu 62.21

załącznik nr 9 – informacja na temat osób 62.21

Wyniki:

ocena i wynik

 

Related Posts