„Dostawa odczynników do terapii nerkozastępczej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – DA.271-64/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę odczynników do terapii nerkozastępczej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – DA.271-64/21

Ogłoszenie:

og. o zamowieniu 64.21

mini portal 64.21

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 64.21

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

załacznik nr 1 do protokołu 64.21- szacunkowa war.

załącznik nr 2 do protokołu 64.21- inf. z otwarcia

Załączniki:

załacznik nr 1 – formularz Ofertowy – 64.21

załącznik nr 2 oswidczenie o braku 64.21

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 64.21

załącznik nr 4a oświad o grupie kapitałowej – 64.21

załącznik nr 4b oswidczenie o aktulanosci – 64.21

załącznik nr 5 wykaz dostaw – 64.21

załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy – 64.21

załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – f.cen 64.21

załącznik nr 8 oświad….- 64.21

Wyniki:

wynik 64.21

 

Related Posts