Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 56/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 56/21.

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 56.21

ogłoszenie miniPortal 56.21


Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 56.21

Zapytania:

zp_przetarg 56.21-1

zp_przetarg 56.21-2

Protesty:

Uwagi:

informacja z otwarcia 56.21

załacznik nr 1 do protokołu 56.21- szacunkowa war.

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz Ofertowy – 56.21

załącznik nr 2 oświdczenie o braku 56.21

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 56.21

załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej – 56.21

załącznik nr 5 wykaz usług – 56.21

załącznik nr 6 wzór umowy  56.21

załącznik nr 7 OPZ – 56.21


Wyniki:

wynik 56.21

 

Related Posts