Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 56/21