Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora urządzeń technicznych-specjalisty dla potrzeb Działu Administracyjno- Technicznego

OGŁOSZENIE
Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
o naborze  na stanowisko konserwatora urządzeń technicznych- specjalisty dla potrzeb Działu Administracyjno- Technicznego 

Mile widziane  wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku.

 Miejsce pracy:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym
(18) 443-78-47

Proponujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę ,
  • wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Oferty prosimy składać:

  • w Sekretariacie Dyrekcji
  • na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
  • sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z późn. zm.)

Załącznik nr 1. – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2. – Oświadczenie

 

 

 

Nowy Sącz 24.11.2021 r.

Related Posts