Modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

W czerwcu 2021r. rozpoczęto modernizację i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi.

Zakres prac obejmował wydzielenie łazienek, w tym dla osób niepełnosprawnych, malowanie ścian, wymianę płytek ściennych, wykładzin podłogowych, stolarki drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych przylegających do Oddziałów. Zakupione zostały również nowe łóżka wraz szafkami przyłóżkowymi oraz dodatkowe doposażenie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 4 000 000 mln zł w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego to kwota 3 000 000 mln zł.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę listopada 2021r.