Dostawa produktów leczniczych 57/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych.

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie 1

zapytanie 2

zapytanie 3

zapytanie 5

zapytanie 4

zapytanie 6

zapytanie 7

zapytanie 8

zapytanie 9

zapytanie 10

zapytanie 11

Protesty:

Uwagi:

otwarcie ofert- kwota przeznaczona

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- OPZ- Formularz cenowy

JEDZ

zał nr 4- oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5-zobowiązanie innego

zał nr 6- oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci …

zał nr 7- projekt umowy

zał nr 8- oświadczenie

Wyniki

wybór ofert

 

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki