Usługa gospodarowania odpadami powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów) 50/21.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów) 50/21.

 

Ogłoszenie:

Ogłoszenie unia 50.21

Ogłoszenie miniportal 50.21


Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

zestawienie ofert 50.21

kwoty przeznaczone

zmiana SWZ I

Załączniki:

załącznik nr 1 formularz-Ofertowy 50.21

załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 50.21

załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej 50.21

załącznik nr 5 wykaz-uslug 50.21

załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci 50.21

załącznik nr 7 – do SWZ – umowa projekt 50.21

załącznik nr 8 do SWZ- formularz cenowy 50.21


Wyniki:

Ocena i wynik 50.21

Related Posts