dot. zaproszenia do złożenia oferty – rozeznanie rynku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty dot. dostawy i montażu sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

dot. zaproszenia do złożenia oferty – rozeznanie rynku –  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty dot. dostawy i montażu sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu DA.271-1-17/21

Zaproszenie:

pismo przewodnie do zaproszenia
zaproszenie ok

Załącznik nr 1b i 1c OPZ

Załącznik nr 2 do zaproszenia – umowa

Uwagi:

zapytanie nr 1

Załączniki:

Wyniki:

 

Related Posts