dot. zaproszenia do złożenia oferty – rozeznanie rynku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty dot. dostawy i montażu sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.