Dostawa odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy oraz dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatora 53/21