Day

15 października, 2021
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia: sprostowanie do ogłoszenia FI-N710011152021055523001 Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 Protesty: Uwagi: modyfikacja SWZ- zmiana terminu kwota przeznaczona...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów) 50/21.   Ogłoszenie: Ogłoszenie unia 50.21 Ogłoszenie miniportal 50.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ Zapytania: Protesty:...
Read More