Ogłoszenie o naborze na stanowisko lekarza

OGŁOSZENIE
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowy Sączu
zatrudni lekarza dla potrzeb:

ODDZIAŁU INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNEGO
ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Miejsce pracy:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Proponujemy zatrudnienie:

  • w ramach umowy o pracę
    wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
  • w ramach umowy cywilnoprawnej (kontraktowej)
    wynagrodzenie do negocjacji

Oferty prosimy składać:

  • w Sekretariacie Dyrekcji
  • na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
  • sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

Kontakt telefoniczny: 18 443-78-47

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z późn. zm.).

Załącznik nr 1. – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2. – Oświadczenie

 

Nowy Sącz 22.09.2021 r.

Related Posts