Dostawy produktów leczniczych 44/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy  produktów leczniczych

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 3 – 44.21

zapytanie nr 2 – 44.21

zapytanie nr 1 – 44.21

Protesty:

Uwagi:

otwarcie ofert- kwota przeznaczona

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5- Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7 oświadczenie

zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform.

Wyniki

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Related Posts