Dostawa i montaż sprzętu biurowego dla oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – 43/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu biurowego dla oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – 43/21

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 43.21

ogłoszenie miniportal 43.21


Zmiana ogłoszenia:

ogłoszenie 43.21

ogłoszenie miniportal 43.21

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 43.21

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

unieważnienie postępowania

Zmiana SWZ I

kwoty przeznaczone 43.21

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy – 43.21

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku – 43.21

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm – 43.21

zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 43.21

zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci – 43.21

zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-43.21

załącznik nr 6 do SIWZ – umowa – 43.21

Załącznik nr 7 OPZ 43.21

Zał nr 8 do SIWZ- formularz cenowy 43.21

 


Wyniki:

 

Related Posts