Dostawa wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – 49/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – 49/21.

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 49.21

ogłoszenie miniPortal 49.21


Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 49.21

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

zestawienie ofert 49.21

kwoty przeznaczone 49.21

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy – 49.21

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku – 49.21

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm – 49.21

zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 49.21

zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci – 49.21

zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-49.21

załącznik nr 6 do SWZ – umowa – 49.21

załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia 49.21

załącznik nr 8 do SWZ – f.cen – 49.21


Wyniki:

ocena i wynik 49.21

 

Related Posts