Dostawa wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 46/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 46/21

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 46.21

miniPortal 46.21


Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 46.21

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

informacja o unieważnieniu 46.21

kwoty przeznaczone

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy – 46.21

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku – 46.21

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm – 46.21

zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 46.21

zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci – 46.21

zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-46.21

załacznik nr 6 do SIWZ – umowa – 46.21

załaczniknr 7 – Opis przedmiotu zamówienia 46.21

załącznik nr 8 do SWZ – f.cen – 46.21

 

 


Wyniki:

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki