Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, oraz odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy 47/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, oraz odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy

Ogłoszenie:

ogłoszenie 47-21

ogłoszenie mini portal

 

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ 47-21

Zapytania:

zapytanie 1

zapytanie 2

zapytanie 3

Protesty:

Uwagi:

zestawienie ofert 47-21

zmiana SWZ

kwoty przeznaczone 47-21

Załączniki

załączniki 47.21

Wyniki:

Ocena i wynik

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki