Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, oraz odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy 47/21