Projekt : Profilaktyka nowotworów płuc

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy realizacji Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej w ramach projektu pt. Profilaktyka nowotworów płuc POWR.05.01.00-00-0002/19.

Celem projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez objęcie badaniami NDTK osób w wieku 55-74 lat, palących tytoń lub byłych palaczy mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Projekt jest adresowany do:

osób w wieku 55 – 74 lat, palących tytoń obecnie lub w przeszłości, z konsumpcją równą 20 paczkolat (1 paczka papierosów dziennie przez 20 lat) lub wyższą i okresem abstynencji od palenia tytoniu nie dłuższym niż 15 lat

oraz

do osób w wieku 50-74, palących tytoń obecnie lub w przeszłości, z konsumpcją równą 20 paczkolat (1 paczka papierosów dziennie przez 20 lat) lub wyższą i okresem abstynencji od palenia tytoniu nie dłuższym niż 15 lat, u których dodatkowo występuje jeden z czynników ryzyka:

  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza

  • ekspozycja na radon

  • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,

  • rak płuca u krewnych w wywiadzie pierwszego stopnia,

  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub idiopatyczne włóknienie płuc (IPF).

Przystąpienie do badania przesiewowego NDTK jest równoznaczne z chęcią skorzystania z dostępnego poza programem poradnictwa antytytoniowego. Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Wizyty kwalifikacyjne, badania NDTK oraz wizyty wynikowe odbywają się w ustalonych telefonicznie terminach. Numer kontaktowy:  693 712 668

Wsparcie w ramach projektu jest dostępne dla wszystkich osób, kwalifikujących się do programu na równych zasadach, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Obszar działania: województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 885 77 99 88 (Świętokrzyskie Centrum Onkologii) oraz 693 712 668 – czwartek 15.00 – 17.00 (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ), a także na stronie www.profilaktykarakapluca.pl