Dostawa odczynników z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora oraz szybkich testów kasetkowych 37/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy odczynników z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora oraz szybkich testów kasetkowych.

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

otwarcie ofert- kwota przeznaczona

zał do protokolu- otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5- opis przedmiotu zamówienia

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7 oświadczenie

zał nr 9- zestawienie parametrów

zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform.

Wyniki

wybór ofert

 

Related Posts